Welkom bij Psychologische Praktijk van Brussel

Welkom op deze site. Het leven kent vele problemen. Die zijn er om op te lossen.
Als dat u niet overal in lukt, kunnen we dat samen oplossen.

Life style en problemen oplossen.

Om veilig en gezond te leven moeten we verschillende dingen in de gaten houden. Wie niet goed ademt, eet, beweegt, slaapt, of niet hygiƫnisch is, krijgt lichamelijk problematische verschijnselen/symptomen die u als waarschuwingslampje kunt beschouwen. Geestelijke problemen kunnen hiervan zowel oorzaak als gevolg zijn.
De mens (en dier) staat onder invloed van krachten uit de natuurlijke en sociale omgeving, maar een mens oefent ook invloed uit op die omgeving.
Als die wisselwerking tussen mens (aanleg) en omgeving niet gunstig verliep of verloopt, dan ontstond of ontstaat er een probleem. Bv. het niet geaccepteerd worden en niet gerespecteerd worden of levens bedreigende situaties, kunnen tot menselijke problemen leiden.

psychologische praktijk van Bussel

Als de problemen redelijk onlangs ontstaan zijn en niet al te ernstig ingrijpend zijn, kan het o.a. worden opgelost met positieve zelfobservaties, affirmaties, ontspanningsoefeningen, oplossingsgerichte therapie (Focused solution therapy), NLP, Mindfulness, zelfanalyse en uitdagen van je gedachten als reactie op die problematische situatie (Wat denkt u ? en kunt u anders denken? anders psychisch en lichamelijk voelen? anders doen? en experimenteer daar eens mee en hoe bevalt dat?).

Dit is een cognitief en gedragsmatige benadering van de problemen. Oefenen is hierbij erg belangrijk. Een zeer effectieve dialectische methode die ik ook gebruik, is Heart Assisted Therapy (HAT). Uw coherente denken, concentratie, ademhaling, hartritme variatie en hormoonstelsel kunnen uit balans raken door "negatieve" emoties als angst en boosheid. Voor sommige mensen die niet zo psychologisch gericht zijn, geeft het verheldering over zichzelf als ze dat met eigen ogen hebben kunnen zien. Hiervoor heb ik bio feedback apparaten.

Als de problemen vrij licht zijn, kan dit in de huisartspraktijk behandeld worden.
Als dat niet helpt, kunt u verwezen worden naar o.a. de GZ-psycholoog of de Klinisch psycholoog als regiebehandelaren in de Generalistische Basis GGZ.

Als de problemen als het ware "vastgeroest"zijn en diepgaand zijn door ingrijpende, negatieve, vooral vroegere, ervaringen, dan wordt vooral Cognitieve Gedragstherapie toegepast en kunt u verwezen worden naar o.a. mij als Klinisch Psycholoog als regiebehandelaar in de Specialistische GGZ.